จับตาหุ้นไทยไปทางไหน- หลังต่างชาติเทขายต่อเนื่อง

ย้อนกลับไปในอดีตก่อนและหลังเลือกตั้ง!! จะพบว่าตลาดหุ้นไทยมักปรับตัวขึ้นได้ดีมาโดยตลอดแต่ในการเลือกตั้ง…