ส.บอลแจ้งกำหนดการวันเลือกตั้งนายกสมาคม

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมจัดประชุมสำคัญ 2 งาน ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (แห่งใ…