รายแรกของโลก! ชายสหรัฐฯ เสียชีวิตจาก “ฝีดาษอะแลสกา”

เมื่อปี 2015 ก่อน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรัฐอะแลสกา สหรัฐฯ ได้รายงานพบผู้ป่วยติดไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดโรคที่มีอาการคล้…