บอร์ดไฟเขียว ‘กมลภพ วีระพละ’นั่งเก้าอี้เอ็มดี ธอส.คนใหม่ มีผล 28 ธ.ค.นี้

คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายกมลภพ วีระพละ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ลำดับที่ 14 ของ ธอส. ม…