ดร.ศรีกัญญา เลขาฯ กบข. ผู้วางรากแก้วลงทุน ESG ในพอร์ต กบข.

การลงทุนในหุ้นหรือธุรกิจที่เป็น ESG ยังคงเป็นธีมการลงทุนที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกจากการตื่นตัวของเรื่องภัยพิบ…