สิงห์อมควันร้องจ๊าก บุหรี่ปรับขึ้นราคาซอง 3-4 บาท ทำให้บุหรี่เถื่อนทะลักทั่ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการสำรวจร้านค้าโชห่วยและร้านค้าปลีกพบว่าผู้ประกอบการบุหรี่ได้มีการแจ้งปรับราคาขายปลีกแนะนำขึ…