ปิดคดี! คุณสมบัติ รมต. “ศักดิ์สยาม” นัดฟังคำวินิจฉัย 17 ม.ค.67

ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 54 คน ยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ร้อง) ว่า นา…