เปิดฟังเสียง R-map! แจ้งเกิดรถไฟสายใหม่ “จัตุรัส-ชัยภูมิ-หนองบัวลำภู-เลย”

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่…