ปมร้อน!จากหาดยามู สู่แหลมหงา ชาวบ้านลุกฮือร้องเปิดทางลงทะเล

กลายเป็นประเด็นบานปลายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างกว้างขวาง หลงัเกิดกรณีฝรั่งชาวสวิสทำร้ายหมอธารดาว ที่บริเวณหาดยามู จ…