ทางการมาเลเซียบุกยึดนาฬิกาสีรุ้งแบรนด์ “Swatch” อ้าง บ่งบอกถึง LGBT

เป็นที่ทราบกันดีว่า ชาว LGBT ถูกเลือกปฏิบัติในมาเลเซีย โดยกฎหมายระบุให้ความรักที่ไม่ใช่ชายหญิงเป็นสิ่งต้องห้าม และการมีเพ…