SCB Academyธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ดร. บาร์บาร่า โอ๊คลีย์ เจ้าของหลักสูตรออนไลน์“Learning How to Learn: Powerful Mental Tools to Help You Master Tough Subjects”ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เปิดตัวโครงการLHL Brainery จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้เป็นภาษาไทยครั้งแรกขึ้นบนแพลตฟอร์มCourseraเพื่อเร่งสปีดทักษะการเรียนรู้รูปแบบใหม่พร้อมเทคนิคการบริหารสมองเพื่อการเรียนรู้ให้คนไทยทันการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการปรับMindsetให้เป็นที่ต้องการในโลกอนาคต วางเป้าหมายการส่งต่อการเรียนรู้หลักสูตรนี้ไปยังกลุ่มนักศึกษาผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตร พร้อมผลักดันหลักสูตรLHL Braineryต่อยอดการใช้ประโยชน์ไปยังบริการทางการเงิน ภาคการศึกษา และขยายไปสู่การเป็นDisruptive EdTechในอนาคต

นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดSCB Academyธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า“เรามองเห็นความสำคัญของ“ทักษะการเรียนรู้”รวมไปถึงเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาทักษะ“อภิปัญญา (metacognition skills)”ที่สามารถนำมาใช้เป็นตัวเร่งการเรียนรู้ของคนไทยให้ทันกับสปีดของการเปลี่ยนแปลง ในการร่วมมือครั้งนี้SCB Academyได้รับเกียรติให้เป็นผู้จัดทำหลักสูตรนี้เป็นภาษาไทย นับเป็นองค์กรแรกๆ ของประเทศไทยที่ได้ร่วมทำหลักสูตรบนแพลตฟอร์มระดับโลก โดยวางแผนที่จะนำเสนอหลักสูตรภาษาไทยนี้ให้กับมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรของ เรา รวมไปถึงองค์การต่างๆ ในภาครัฐ บริษัทในเครือ ลูกค้า พนักงาน และผู้เรียนทั่วไป เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการเรียนรู้ให้กับคนไทยในทุกภาคส่วน การร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการจุดชนวนความคิดริเริ่มระดับชาติในการช่วยยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ครั้งใหญ่ในประเทศไทย”

SCB Academyมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์หลัก คือ การให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายโดยรวม ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลาย และได้ขยายโครงข่ายการเรียนรู้ในวงกว้าง เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษาเกี่ยวกับดิจิทัล โดยมุ่งหวังความสำเร็จของการสร้างAcademy as a Platformให้เป็นพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างทักษะความรู้ พนักงาน โอกาส และธุรกิจบนแพลตฟอร์มนี้“เราจะมุ่งสร้างLearning How to Learn Academyให้เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่อยู่ในแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระดับโลกให้คนไทยเข้าถึงได้ แทนที่แนวทางการเรียนรู้แบบเดิม ด้วยวิธีการและเทคนิคใหม่ๆ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้เชี่ยวชาญและนักประสาทวิทยาระดับแนวหน้าของโลกคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

ดรคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น. บาร์บาร่า โอ๊คลีย์ ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ เจ้าของหลักสูตรLearning how to Learn: Powerful Mental Tools to Help You Master Tough Subjectsกล่าวว่าหลักสูตรLearning How to Learnมีเนื้อหาอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของสมองที่เป็นเรื่องซับซ้อนและเข้าใจยาก โดยนำการอุปมาอุปมัยมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายและนำวิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้องไปปฏิบัติใช้จริง ซึ่งจะเป็นหลักสูตรบุกเบิกเพื่อวางรากฐานของทักษะอภิปัญญา สำหรับนักศึกษา นักวิชาการ นักเทคโนโลยี ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ตลอดจนพนักงานองค์กรขนาดใหญ่และบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายในประเทศไทย

“การร่วมมือกับSCB Academyครั้งนี้ เชื่อมั่นว่า องค์กรจะได้นำใช้ความรู้ของLearning How to Learnมาใช้เพื่อพาSCB Academyไปสู่การเป็นlearning organizationที่ผู้คนในองค์กรสามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่ยากและท้าทายอีกทั้งกำลังเป็นที่ต้องการของโลกในอนาคต ซึ่งแน่นอนว่าทักษะเหล่านี้จะช่วยให้ธนาคารนำหน้าคู่แข่งได้ เพราะความรู้และทักษะดิจิทัล เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมการธนาคารสมัยใหม่ ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าความรู้ที่ได้จากLearning How to Learnนี้ สามารถทำให้ธนาคารสร้างความรู้อันมีค่าที่ส่งมอบให้แก่สังคมไทย ตลอดจนช่วยให้ประเทศโดยรวมสามารถแข่งขันได้ และยังเปิดให้ความรู้ทางประสาทวิทยาใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ได้ถูกถ่ายทอดเข้าสู่วิธีการคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของไทยอีกด้วย”ดร.บาร์บาร่า กล่าวทิ้งท้าย

อนึ่งโครงการ LHL Brainery มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอภิปัญญาโดยนำหลักการทางประสาทวิทยามาใช้ ผนวกกับแนวคิดจากคอร์สออนไลน์ Learning How to Learn : Powerful mental tools to help you master tough subjects ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดบนแพลตฟอร์ม Coursera มาเป็นรากฐานของโครงการ โครงการนี้ริเริ่มขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อทีมงาน SCB Academy ติดต่อไปหา ดร. โอ๊คลีย์ เพื่อขออนุญาตนำแนวคิดจากหลักสูตรของเธอมาปรับใช้ในหลักสูตรที่โครงการได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนคนไทย ซึ่งเธอยินดีที่จะเอื้อเฟื้อเนื้อหาที่มีคุณค่าให้ SCB Academy ได้นำมาถ่ายทอดความรู้ดีๆ ให้กับคนไทย