วันที่ 20 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาปรับลดราคาสินค้า ภายหลังจากราคาน้ำมันดีเซลปรับราคาลดลง ว่า ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ แล้วว่าภายหลังที่รัฐบาลมีมาตรการลดราคาน้ำมันดีเซลลงแล้ว จะส่งผลต่อต้นทุนราคาสินค้า ทั้งการขนส่ง และการผลิตคำพูดจาก รวมสล็อตทดลองเล่น

จึงมอบให้กรมการค้าภายในไปดูรายการสินค้า และให้ลดราคาเพื่อบรรเทาค่าครองชีพต่อประชาชน ประมาณ 20 รายการ เช่น ข้าว ไข่ ไก่ หมู จะลดลงได้แค่ไหน ซึ่งคาดว่าจะเจรจาให้ชัดเจนในต้นเดือน ต.คคำพูดจาก ทดลองเล่น. นี้

นอกจากนี้ในสัปดาห์หน้า จะพูดคุยกับผู้ประกอบการรายใหญ่ด้วย โดยยึดหลักที่ว่าคนตัวใหญ่ต้องช่วยคนตัวเล็กให้เดินไปได้ด้วยกัน และสร้างความสมดุลระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค หาจุดประนีประนอมร่วมกัน ไม่สร้างผลกระทบกับทุกฝ่าย