นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ส.ว.วันชัย ไม่เปลี่ยนแปลง”คำพูดจาก เว็บสล็อตแท้

โดยระบุว่า “ผม ส.ว.วันชัย สอนศิริ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืนหยัดในความจงรักภักดีอย่างหนักแน่นมั่นคงตลอดชีวิต แม้ผมจะรู้ว่าผลโหวตของคุณพิธาในวันที่ 13 ก.ค.นี้จะออกมาเช่นไร จะก้าวไกลหรือไปไม่ถึง ผมพอจะรู้นะแต่ผมเคยประกาศไว้ทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งว่าใครรวมเสียงส.ส.ได้เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ผมจะเลือกพรรคนั้นคนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรี แม้แต่ขณะนี้หรือในวันที่ 13 ก.ค.ก็ไม่เปลี่ยนแปลง”

“จะเป็นคุณพิธาหรือใคร ผมก็โหวตให้ในหลักการเดิม อันเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและความต้องการของประชาชน ทั้งเพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ และถือหลักว่าคนโกหกแล้ว ไม่ทำชั่วไม่มี พูดแล้วคำไหนคำนั้น ไม่เช่นนั้นเราจะเป็นคนตระบัดสัตย์ทั้งต่อตัวเองและคนอื่น จึงไม่ต้องมาถามกันอีกว่า ส.ว.วันชัยจะโหวตให้คุณพิธาหรือไม่”

นายวันชัย ระบุอีกว่า “ถ้าคุณพิธามากราบหลวงพ่อสัมฤทธิ์ประสิทธิโชค วัดไก่เตี้ย ก่อนวันโหวต จะเป็นมงคลกับชีวิต จะพิธาหรือนิพพิธา ก็คราวนี้แหละ”