ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการสำรวจร้านค้าโชห่วยและร้านค้าปลีกพบว่าผู้ประกอบการบุหรี่ได้มีการแจ้งปรับราคาขายปลีกแนะนำขึ้นอีกซอง3-4บาทเพื่อให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนที่สูงขึ้นโดยนายภูมิจิตต์พงษ์พันธุ์งามผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ประกาศกำหนดราคาขายบุหรี่ฉบับใหม่16ยี่ห้อโดยมีการปรับบุหรี่ในกลุ่มราคาสูงขึ้น4ยี่ห้อจากซอง102บาทเป็น105บาท กลุ่มระดับกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขายดีที่สุดขึ้น 9ยี่ห้อจากซอง66บาทเป็น 70บาทและกลุ่มบุหรี่ราคาถูก3ยี่ห้อขึ้นจากซอง63บาทเป็น67บาทโดยมีผลแล้วตั้งแต่เดือน ก.ย. ที่ผ่านมา

ขณะที่ผู้ผลิตและจำหน่ายบุหรี่ต่างประเทศรายใหญ่ได้แจ้งปรับบุหรี่ราคาระดับกลาง4รายการจาก70บาทเพิ่มเป็น72บาทโดยมีผลตั้งแต่เดือน ต.ค. 66เป็นต้นไปโดยการปรับขึ้นราคาบุหรี่ดังกล่าว สามารถขึ้นราคาได้ทันทีเนื่องจากยังอยู่ในกรอบราคาขายปลีกแนะนำที่กรมสรรพสามิตกำหนดคือหากบุหรี่ขายปลีกราคาไม่เกินซองละ72บาทเสียภาษีที่25%ส่วนบุหรี่ขายปลีกตั้งแต่ซองละ72บาทขึ้นไปจะเสียภาษีในอัตรา 42%คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

รายงานข่าวจากการยาสูบฯแจ้งว่าการปรับขึ้นราคาบุหรี่ครั้งนี้ เป็นผลจากต้นทุนการผลิตบุหรี่ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ต้องการเพิ่มการทำกำไรแต่อย่างใด เนื่องจากราคาก้นกรองที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตบุหรี่มีปัญหาขาดตลาดและราคาเพิ่มขึ้น2-3เท่าตัวหลังเกิดปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครนทำให้โรงงานผลิตหลักที่อยู่ในยูเครนได้ปิดตัวไป ประกอบกับการยาสูบฯมีข้อจำกัดเรื่องการจัดซื้อสินค้าโดยสามารถสต๊อกได้เพียง1ปีน้อยกว่าภาคเอกชนที่สต๊อกได้3ปีจึงมีเหตุจำเป็นปรับขึ้นราคาเพื่อประคองให้การยาสูบฯมีกำไรพออยู่ได้ ประกอบกับที่ผ่านมา การยาสูบฯมีการตั้งราคาบุหรี่ขายที่ 63-66บาทซึ่งมีกำไรน้อย เพียงละซองละไม่ถึง1บาททำให้เมื่อต้นทุนขยับขึ้นมาก็ไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ส่วนเรื่องการปรับภาษีสรรพสามิตบุหรี่ขณะนี้ยังเป็นอัตราเก่าไม่ได้มีกระทบอะไรส่วนภาพรวมตลาดบุหรี่ก็จำหน่ายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยปัจจุบันการยาสูบฯ มีส่วนแบ่งการตลาดที่เกิน50%สูงเป็นอันดับหนึ่งอยู่คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการยาสูบได้ประสบปัญหาการตั้งราคาขาย คือแม้การยาสูบจะตั้งราคาขายที่ซอง66บาทแต่ตามตลาดหรือร้านค้าปลีกทั่วไปก็ขายกันที่ราคา70บาทอยู่แล้วเพราะไม่อยากทอนเงินหรือบางรายก็แถมลูกอมแทนไม้ขีดแทนนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่กังวลในขณะนี้ คือปัญหาบุหรี่เถื่อนที่มีการแพร่ระบาดมากขึ้นเรื่อยๆโดยปัจจุบันไม่ได้ระบาดเฉพาะภาคใต้ แต่ขยายมายังกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งพบว่าตามร้านค้าต่างๆมีบุหรี่เถื่อนเข้ามาจำหน่ายเพิ่มจาก6%เป็น 20%เพราะมีราคาขายเพียงซองละ28-32บาทถูกกว่าบุหรี่ที่เสียภาษีถูกต้องที่ขายกันซองละ70-105บาทถึง2-3เท่าตัว ที่สำคัญยังพบว่าประชาชนมีการสั่งซื้อบุหรี่ตามช่องทางออนไลน์มากขึ้นเช่นสั่งข้ามประเทศหรือสั่งจากตามตะเข็บชายแดนแล้วให้ส่งมาตามไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนโดยยอมรับว่าตามจับค่อนข้างยากเพราะบริษัทขนส่งเอกชนไม่มีเครื่องสแกนสินค้าภายใน