การลงทุนในหุ้นหรือธุรกิจที่เป็น ESG ยังคงเป็นธีมการลงทุนที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกจากการตื่นตัวของเรื่องภัยพิบัติจากสภาพอากาศที่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบบานปลายให้กับโลกของเรามากกว่าที่คิด โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม หลายธุรกิจปรับตัววางป้าหมายใหญ่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับธุรกิจและสังคมมากขึ้น

จับตากองทุน Thai ESG คาดดันเม็ดเงินเข้าตลาดหุ้นไทย 2 หมื่นล้านบาท

ครม.อนุมัติยกเว้นภาษีซื้อกองทุน Thailand ESG Fund อัตรา 30% ไม่เกิน 1 แสนบาท

ขณะเดียวกันก็มีนักลงทุนจำนวนมากขึ้นที่ใช้เกณฑ์หรือปัจจัยด้าน ESG เข้ามาประกอบการตัดสินใจลงทุน หรือ GPF-ESG Standard Criteria ร่วมกับตัวเลขทางธุรกิจที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน เพื่อจะช่วยสนับสนุนผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว (Long-term Return on Investment) โดยมุ่งเน้นผลตอบแทนทางการเงินควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนอย่างยั่งยืน

เช่นเดียวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่มีแม่ทัพสำคัญอย่าง ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการกบข.ซึ่งให้สัมภาษณ์กับ PPTV พร้อมประกาศจุดยื่นชัดเจนว่า

การลงทุนจะไม่สามารถทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วเอาแต่กำไรไป เพราะสุดท้ายจะไม่มีการลงทุนที่ดีเพราะถูกทำลายหมดแล้ว

เพราะฉะนั้นกบข. ในฐานะนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ มองเห็นตรงนี้ และเชื่อว่าการลงทุนด้วยวิธีดังกล่าวจะช่วยสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่ดีให้แก่สมาชิกในระยะยาวได้ พร้อมๆกับการรักษาสมดุลระหว่างการรักษาความปลอดภัยของเงินต้นกับการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมกับผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การให้สมดุลกับทั้ง ESG Return กับ Financial Return เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สมดุล เพราะ ESG Return บางกิจการอาจจะดีวันนี้ แต่ Financial Return อาจจะไม่ดี แต่ถ้าเรามองว่าอนาคตมันจะมาและมีแนวโน้มจะดี เรายอมลงทุน เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า อนาคตอย่างไรก็มาแน่ เราก็พร้อมลงทุน

ตัวชี้วัดคืออะไรในการคัดทั้งหุ้นและตราสารหนี้เข้ามาไว้ในพอร์ต

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข. บอกว่า กบข.นำหลักเกณฑ์และผลประเมินด้าน ESG เข้ามาในกระบวนการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและสถานทางการเงินทั้งการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

ตั้งแต่การคัดเลือก (Selection) ผู้จัดการภายนอกที่เข้ามาบริหารจัดการกองทุน ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกในประเด็นด้าน ESG ไว้อย่างชัดเจน โดยหลังจากคัดเลือกผู้จัดการกองทุนภายนอกได้แล้ว กบข. จะเข้าพบและหารือ (Engagement) กับผู้บริหารของผู้จัดการภายนอกในประเด็นการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นำแนวปฏิบัติด้าน ESG ไปดำเนินการตามข้อตกลง และ กบข. จะมีการนำผลการดำเนินงานด้าน ESG ของผู้จัดการกองทุนภายนอกมาใช้เป็นหนึ่งในประเด็นการประเมินผลการดำเนินงานของผู้จัดการภายนอกด้วย

อย่างไรก็ตาม ณ วันนี้พอร์ต กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)100% เป็น ESG ตั้งแต่ปลายปี 2565 มูลค่าของพอร์ตอยู่ที่1.2 ล้านล้านบาท

สำหรับ การพิจารณามาตรฐาน ESG ของ กบข. (GPF-ESG Standard Criteria)เพื่อเฟ้อหากลุ่มหลักทรัพย์เข้าพอร์ตจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

Tier 1: Positive List

หมายถึงหลักทรัพย์ของกิจการที่มีการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน ESG ของ กบข. อย่างครบถ้วนหรือทำได้ดีกว่าที่เกณฑ์กำหนด และมีแนวโน้มในอนาคตสำหรับการดำเนินการสอดคล้องหรือดีกว่าเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน ESG ของ กบข. หลักทรัพย์ของกิจการใดที่อยู่ในกลุ่มนี้มีแนวโน้มสูงที่ กบข. จะคัดเลือกเข้าอยู่ใน ESG-Focused Portfolio

Tier 2

หมายถึงหลักทรัพย์ของกิจการที่ กบข. ประเมินแล้วพบว่าผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน ESG ของ กบข. ในสาระสำคัญ อาจมีบางเงื่อนไขที่ไม่สอดคล้องแต่ไม่เป็นสาระสำคัญ มีแนวโน้มที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินการที่สนับสนุนการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง หลักทรัพย์ของกิจการใดที่อยู่ในกลุ่มนี้มีแนวโน้มต่ำ-ปานกลางที่ กบขคำพูดจาก PG SLOT สล็อตเว็บตรง. จะคัดเลือกเข้าอยู่ใน ESG-Focused Portfolio

Tier 3: Negative List

หมายถึงกิจการที่ กบข. ประเมินแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน ESG ของ กบข. ในสาระสำคัญและกิจการมีแนวโน้มที่จะดำเนินธุรกิจและประกอบกิจการเช่นที่เคยเป็นมาโดยไม่มีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหา หรือป้องกันการเกิดปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบหลักทรัพย์ของกิจการใดที่อยู่ในกลุ่มนี้ไม่มีโอกาสที่ กบข. จะคัดเลือกเข้าอยู่ในกองทุน ESG-Focused portfolio

ด่วน! “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” พร้อมลูกสาว ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำ แฟนๆ แห่ห่วง-ส่งกำลังใจ

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า บอกลาอากาศเย็น! หลังจากนี้ร้อนขึ้น

29 ธ.ค. 66 ธนาคารหยุด! หลังแบงก์ชาติประกาศให้เลื่อนวันหยุดชดเชยสิ้นปี